– Някой трябва да пее за звездите, а някой трябва да пее за дъжда. Ник Кейв

CV_Audio

Немски:

Немски с акцент:

Български:

Английски:

Making of Hidden Treasures Project Trans World Radio, released 2016

Френски:

Share