* Нови снимки! * Achtung Berlin Фестивал: 16.04. интервю с Lucia Chiarla * На сцена: BerlinerImproMarathon 21.04; Импротеатър 04/05.05.2018*

Филм

На сцена

Портрети

СВ:

Български

Английски

Немски

*Просто го направи. Една крачка, втора крачка и летиш!*

Share