* НАГРАДИ * НОВИНИ *НОВО ВИДЕО

*** СНИМКИ TripleF*** & Notruf Hafenkante! ***


На сцена:
25.10. - 23ч LateNight Improv 
30.10. - 20ч Bitter&Sweet Symphony
11.12. - 20ч Tante Edma's Improlounge
14.12. - 23ч LateNight Improv

Филм

На сцена

Портрети

СВ:

Български

Английски

Немски

*Просто го направи. Една крачка, втора крачка и летиш!*

Share