* НАГРАДИ * НОВИНИ *НОВО ВИДЕО

TV
CHARLOTTE LINK - The Decision
09.01.2020 - 20:15h - ARD 
10.01.2020 - 00:20h - ARD
11.01.2020 - 20:15h - One

На сцена
10.01. - 23ч LateNight Improv

СНИМКИ
TripleF*** & Notruf Hafenkante!

Преса

Филм

На сцена

Портрети

СВ:

Български

Английски

Немски

*Просто го направи. Една крачка, втора крачка и летиш!*

Share